Privacybeleid

Drukkerij Kempers BV respecteert de privacy van al haar klanten, prospects en gebruikers van haar website. Drukkerij Kempers BV zorgt er daarom voor dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.
We vinden het dan ook belangrijk dat u weet wat er met uw gegevens gebeurt.

Welke gegevens worden door ons verwerkt?
Drukkerij Kempers BV verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Bezoekadres
  • Postadres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, zowel in correspondentie als telefonisch
  • Overige persoonsgegevens in digitale bestanden die u aanlevert ten behoeve van de uitvoering van uw opdracht

Waarom heeft Drukkerij Kempers BV bovenstaande gegevens nodig?
Drukkerij Kempers BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Om telefonisch, per email of per brief contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening correct uit te kunnen voeren. Tenzij schriftelijk anders met u is overeengekomen (zie verwerkersovereenkomst) gebruikt Drukkerij Kempers BV de gegevens voor geen andere doeleinden dan bovenstaand vermeld.

Hoe lang worden bovenstaande gegevens bewaard?
Drukkerij Kempers BV bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelen waarvoor de gegevens zijn verstrekt.

Worden gegevens met andere, derde partijen gedeeld?
Gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kempers.nl binnen vier weken reageren wij op uw verzoek.

Beveiliging
Drukkerij Kempers BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Heeft u de indruk dat wij uw gegevens niet goed beveiligd hebben? Of meent u dat er sprake is van misbruik? Neem dan contact met ons op via info@kempers.nl

Google Analytics
Ter analyse van onze website gebruikt Drukkerij Kempers BV het statistiekenprogramma Google Analytics. Daarvoor heeft Drukkerij Kempers BV een bewerkingsovereenkomst met Google afgesloten. In navolging van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Drukkerij Kempers BV Google Analytics op de juiste manier ingesteld door:

  • het laatste octet van uw IP-adres te maskeren
  • de optie ‘gegevens delen’ uit te zetten

Verder maakt Drukkerij Kempers BV op haar website geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Verwerkersovereenkomst
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing, ook wel bekend General Data Protection Regulation (GDPR). Om aan de AVG te voldoen moeten bedrijven aantonen dat de juiste technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de persoonsgegevens te beschermen. Als u Drukkerij Kempers BV inschakelt om persoonsgegevens voor u te verwerken (zoals een adressenbestand voor een mailing), moet u een verwerkersovereenkomst met Drukkerij Kempers BV afsluiten. In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt welke maatregelen worden genomen om de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen.